Tietosuojaseloste

Sivuston käyttöehdot, tietoa evästeistä ja tietosuoja

Käyttöehdot

Lasilinkki.fi-internet-sivuja ylläpitää Lasilinkki Oy (y-tunnus Y- 0831236-7).

Lasilinkki.fi -sivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Lasilinkki Oy voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään sivuston käytöstä.

Tekijänoikeudet

Lasilinkki.fi-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Lasilinkki Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Lasilinkki Oy:n antamaa kirjallista suostumusta.

Tiedotteita ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä,että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Lasilinkki.fi-sivustoa saa katsella ja selata sekä sivuja voi tulostaa käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten. Lasilinkki.fi ja Lasilinkki sekä Essis by Lasilinkin -logot, tuotteiden ja palveluiden nimet sekä logot ovat suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

Lasilinkki.fi-sivut esitetään sitoumuksetta ja sellaisena kuin ne ovat. Lasilinkki Oy ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Lasilinkki Oy ei takaa internet-sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sivujensaatavuudesta. Lasilinkki Oy pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Sivustolta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Lasilinkki Oy:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Lasilinkki Oy:n toimesta eikä Lasilinkki Oy vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Lasilinkki Oy ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Lasilinkki Oy ei ole vastuussa sivustolla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Lasilinkki Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen

Lähettämällä aineistoa jollekin Lasilinkki Oy:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai sivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Lasilinkki Oy:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennenlähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Lasilinkki Oy ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä ja voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Lasilinkki Oy noudattaa tietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä, sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Sivustolla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Lasilinkki Oy:lle esimerkiksi palautteen tai yhteydenottolomakkeen yhteydessä ilmoittamana. Tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu Lasilinkki Oy:n sivustolta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet

Online-tunniste kuten eväste, on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteellesi silloin, kun saavut sivustolle. Siinä on yksilöllinen tunniste, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja siihen voi tallentua tietoa ennalta määritetyistä toimenpiteistä, kuten tuotteen lisäämisestä ostoskoriin. Tunnisteiden avulla meille välittyy tietoa sivustomme tapahtumista. Tällä pyrimme tarjoamaan sinulle entistä parempia palveluja ja markkinointia.

Online-tunnistetyypit – tallennusajan perusteella

Eväste voidaan tallentaa laitteellesi pysyvästi tai palvelun käytön ajaksi.

Evästeiden avulla sivusto muistaa sinut joko yhden sivustokäynnin ajan (”istuntokohtaisen evästeen” avulla) tai useamman käynnin ajan (”pysyvän evästeen” avulla).

Väliaikainen istuntokohtainen eväste tallennetaan käyttämällesi päätelaitteelle vain siksi aikaa, kun käytät verkkosivua. Eväste poistetaan istunnon päättyessä tai kun selain suljetaan.

Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi määrätyksi ajaksi. Niitä ei poisteta, kun suljet selaimen. Pysyviä evästeitä käytetään silloin, kun halutaan tallentaatunnisteita ja tietoa useamman kuin yhden selausistunnon ajan.

Online-tunnistetyypit – osapuolen perusteella

Online-tunnisteet kuten evästeet voivat olla palvelun itsensä asettamia (ensimmäisen osapuolen evästeet) tai niitä voivat asettaa muut palveluntarjoajan hyväksymät tahot (kolmannen osapuolen evästeet).

Ensimmäisen osapuolen evästeitä asettaa se internetsivusto, jolla parhaillaan olet. Vain kyseinen sivusto pystyy lukemaan näitä evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeitä asettaa ja käyttää eri taho kuin vierailemasi sivuston omistaja. Vierailemallasi sivustolla voi olla upotettua sisältöä, esimerkiksi YouTube-videoita. Nämä sivustot voivat silloin asettaa laitteellesi omia evästeitään.

Palveluntarjoajat esim. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ja niin edelleen voivat käyttää evästeitä tiedon jakamiseen sosiaalisissa verkostoissa tai käyttäjätilastojen laadintaan. Suosittelemmetutustumaan sosiaalisten verkostojen evästeiden hallintapolitiikkaan kyseisillä sivustoilla.

Mobiililaitetunnisteet

Mobiilisovelluksissa laitteellesi asetetaan laitekohtaisia tunnisteita. Nämä tunnisteet säilyvät niin kauan, kunnes tyhjennät tunnisteet laitteeltasi.

Tunnisteiden käyttötarkoitukset

Verkkopalveluissa käytetään erilaisia online-tunnisteita palvelujen toteuttamiseksi ja niiden käytön helpottamiseksi. Online-tunnisteiden avulla voidaan muun muassa analysoida mistä käyttäjät tulevat verkkopalveluihin ja miten verkkopalveluita käytetään. Online-tunnisteita ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön seuraamiseksi ja analysoimiseksi sekä palvelun turvallisuuden parantamiseksi. Tietojen avulla verkkopalveluita voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmiksi.

Sivustolla voidaan suorittaa myös tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi käyttäjän yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikkauksista tai hiiren liikkeistä. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa käyttäjien käyttökokemusta ja palvelujen käytettävyyttä.

Evästeitä on erilaisia: Toiminnalliset evästeet mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten sisäänkirjautumisen. Kehitykseen liittyvät evästeet mahdollistavat käyttökokemuksen parantamisen sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Lisäksi evästeitä käytetään mainonnan kohdentamiseen, jotta käyttäjät näkisivät mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä.

Voit halutessasi estää tiedon keräämisen muuttamalla selaimen evästeasetuksia. Tarkemmat tiedot evästeiden hallinnoinnista löydät selaimen tai applikaation ohjeista. Huomaathan kuitenkin, että jos otat esimerkiksi evästetoiminnallisuuden pois käytöstä, emme voi taata sivuston ja sen palvelujen toimivuutta. Evästeet ovat tarpeellisia palvelujemme toimivuudelle.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat saada sivujen kaikki toiminnot käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä JavaScript.

Tietosuoja

Päivitetty viimeksi 27.1.2021

Rekisterinpitäjä
Lasilinkki Oy
Y-tunnus: 0831236-7
Yrittäjäntie 5, 70150 Kuopio

Näiden palveluiden osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen lasilinkki@lasilinkki.fi

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tilauksiin ja/tai toimituksiin liittyvien henkilöiden tietoja

Perustiedot, esim.
– Nimi ja osoitetiedot
– Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Yritys, asema, titteli ja toimialue
– Yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus
– Yrityksen omistajan luottotietojen tarkistus

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, esim.
– Tieto yhteyshenkilöstä toimituksissa ja laskutuksessa
– Tilin käyttöoikeustiedot

Markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyviä tietoja, esim.
– Tiedot tapaamisista ja muusta yhteydenpidosta
– Asiakaspalautteet
– Kiellot vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen

Verkko- ja mobiilipalveluihin liittyviä tietoja:

Havainnoimme käyttäytymistäsi verkkosivustoillamme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tässä yhteydessä käsittelemme muun muassa seuraavia tietoja:
– Yksilöllinen eväste- tai laitetunniste, esimerkiksi mobiili-ID
– Tiedot selaimesta, selainversiosta, käyttöjärjestelmästä, käyttämäsi laitteen IP-osoitteen perusteella oletetusta sijainnista (maa/kaupunki) sekä mobiililaitteen mallista
– Verkkopalveluista kerätyt tiedot, esim. mitä sivuja olet katsellut
– Sijaintitiedot, jos olet sallinut sijaintitietojesi käsittelyn mobiililaitteellasi
– Tiedot antamastasi tai perumastasi evästesuostumuksesta ja muista valinnoistasi

Huom. Emme voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti, vaan kerätty tieto on anonyymiä eikä siitä voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Lue lisää ”Evästeet”-osion alta.

Tietojen käsittely

Käsittelemme tietojasi asiakassuhteen ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä laskuttamista, saatavien valvontaa, tuotteiden toimittamista ja palvelujen tuottamista varten. Lisäksi tietojasi käsitellään uusasiakashankinnan, myynnin ja markkinoinnin, asiakastuen antamisen ja asiakasviestinnän yhteydessä.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään palveluissamme seuraavasti:Yhteyshenkilön tietoja säilytetään sen aikaa, kun henkilö toimii yrityksen yhteyshenkilönä ja kolme kuukautta siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen, ettei henkilö enää toimi yhteyshenkilönä.Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, ilmoitamme sinulle, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vaiei, sekä toimitamme jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Lasilinkki Oy käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Pyrimme käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaamme valitsemiemme palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Palveluntuottajia voivat olla esim.
– Tietotekniikkapalveluiden tuottajia
– Logistiikkapalveluiden tuottajia
– Maksupalveluiden tuottajia
– Markkinointipalvelujen tuottajia
– Asiakaspalvelun tuottajia

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa ja käyttää markkinoinnin kohdentamiseen, markkinatutkimuksiin, kilpailuihin ja muuhun yhteydenpitoon. Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Välttämättömät tiedot palvelujemme kannalta

Jotta voisimme tarjota sinulle palvelujamme, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi- ja yhteystietosi.

Tietosuojavastaava vastaa kysymyksiisi

Voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme: lasilinkki@lasilinkki.fi